12.02.2017.

Sastanak udruženja za inflamatorne bolesti crevaČetvrtog i petog novembra 2016. godine održan je sastanak Udruženja za Inflamatorne bolesri creva u hotelu "Izvor" u Arandjelovcu".

Teme sastanka obuhvatale su nove aspekte lečenja umereno teškog do teškog ulceroznog kolitisa, kao i optimalno korišćenje terapije, a naročito bioloskih agenasa, u lecenju inflamatornih bolesti creva. Tokom sastanka iznesene su novi studijski podaci sa nastrucnijih svetskih sastanka, ali i prikazi zanimljivih kliničkih slučajeva. Takođe, dat je klinički vodič za upotrebu biosimilara.

Predavanja:

Biosimilari. Gde je njihovo mesto

Preporuke za lecčenje blagog do umereno tep̌kog ulceroznog kolitisa

Optimizacija Aranđelovac 2016

Hvala Abbvie-u na podršci i pomoći u organizaciji ovog sastanka


24.10.2016.

Dvanesti ECCO kongres


Barselona, 15-18. februar 2017. godine


Dvanaesti ECCO kongres održaće se u Barseloni od 15-18. februara 2017. godine. Kao i svake godine, IBD škola za mlade lekare (IBD advanced course) prethodiće sastanku. Osim standardnog programa u ponudi je nekoliko tematskih radionica (endoskopska, hirurška, radionica za mlade bazične istraživače, program za medicinske sestre). Krajnji rok za slanje apstrakata je 1. Decembar 2016

Preuzmite program

Master ECCO'17 Promotion slides


12.10.2016.

Najava šestog simpozijuma u organizaciji Udruženja za hronične crevne Inflamatorne bolesti Srbije


4-5. Novembar 2016. Arandjelovac, hotel Izvor.


Tema ovog sastanka biće novi terapijski pristupi u lečnju inflamatorinih bolesti creva, na kojem će eksperti iz referentnih centara analizirati kompleksne slučajve i diskutovati o mogućim i dostupnim terapijskim principa.

Preuzmite preliminarni program


30.09.2014.

Održan drugi simpozijum u organizaciji Udruženja za hronične crevne inflamatorne bolesti Srbije


Beograd, Hotel Crowne Plaza, 22.9.2014


Preuzmite zaključke simpozijuma
30.05.2014.

Workshop:

Therapeutic approach and optimization of therapy in IBD


Belgrade, Hotel Crowne Plaza, 22.9.2014

Guest speaker: Yehuda Chowers, MD, PhD, Haifa, Israel


Preuzmite kompletan program
29.08.2013.

Poziv za učešće - Radionica: Endoskopija u hroničnim zapaljenskim bolestima creva


Velika nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo da uzmete učešće u radu prve Radionice: ENDOSKOPIJA U HRONIČNIM ZAPALJENSKIM BOLESTIMA CREVA, u organizaciji Udruženja za hronične crevne inflamatorne bolesti Srbije (UHCIBS), koja će se održati u četvrtak, 12. septembra 2013. godine u Beogradu, u Hotelu Zira u terminu od 9:00 do 17:00h.

Ova, prva u nizu Radionica, ima za cilj unapređenje endoskopske dijagnostike i tumačenja nalaza u zapaljenskim bolestima creva.

Planirano je da se ova Radionica održi u formi jednodnevnog sastanka, a pored domaćih, potvrđen je i dolazak jednog stranog predavača, predloženog od strane ECCO-a kao stručnjaka validnog za tu oblast. Sva predavanja, osim predavanje stranog predavača, biće na srpskom jeziku, dok će svi slajdovi biti na engleskom jeziku.

Radionica je akreditova od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-1878/2013 i to sa 12 bodova za pozvane predavače i 6 bodova za slušaoce.

Prijava za učešće

Saznaj više
06.05.2013.

Obaveštenje za sve lekare u Srbiji do 40 godina starosti


Ukoliko ste zainteresovani da proširite i unapredite svoje znanje iz oblasti inflamatornih bolesti creva i da osvojite učešće na ECCO Intensive IBD course u Kopenhagenu, u feb 2014, UHCIBS/SIBDA vas poziva da pogledate uslove konkursa i da se prijavite za 2 raspoloživa mesta sa vašim CV i kratkim pismom namere (na srpskom i engleskom jeziku) na mejl

Saznaj više

Dobrodošli na sajt UHCIBS


U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), dana 23.11.2011., u Hotelu Holiday Inn, je održana Osnivačka skupština Udruženja za crevne inflamatorne bolesti Srbije (UHCIBS ili SIBDA - Serbian IBD Association). UHCIBS je nevladino i neprofitno udruženje lekara i stručnjaka iz svih oblasti relevantnih za inflamatorne bolesti creva (hirurzi, psiholozi, psihijatri...), osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti hrorničnih crevnih inflamatornih bolesti, tj. Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa. Na osnivačkoj skupštini je usvojen Statut UHCIBS koji objedinjava ciljeve Udruženja i načine njihove realizacije. Struktura UHCIBS podrazumeva 3 Odbora:

1. Naučno-edukativni odbor
2. Odbor za Registar pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva
3. Odbor za saradnju sa UKUKS - Udruženje pacijenata obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa.

Predsednik UHCIBS je Prof Dr Dino Tarabar (VMA)

Potpredsenik i generalni sekretar UHIBCS: Doc Dr Aleksandra Sokić Milutinović (KCS)

Predsednik UO: Doc Dr Marijana Nedeljković Protić (KBC"Zvezdara")

Saznaj više