Dobrodošli na sajt UHCIBS


U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), dana 23.11.2011., u Hotelu Holiday Inn, je održana Osnivačka skupština Udruženja za crevne inflamatorne bolesti Srbije (UHCIBS ili SIBDA - Serbian IBD Association). UHCIBS je nevladino i neprofitno udruženje lekara i stručnjaka iz svih oblasti relevantnih za inflamatorne bolesti creva (hirurzi, psiholozi, psihijatri...), osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti hrorničnih crevnih inflamatornih bolesti, tj. Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa. Na osnivačkoj skupštini je usvojen Statut UHCIBS koji objedinjava ciljeve Udruženja i načine njihove realizacije. Struktura UHCIBS podrazumeva 3 Odbora:

1. Naučno-edukativni odbor
2. Odbor za Registar pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva
3. Odbor za saradnju sa UKUKS - Udruženje pacijenata obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa.

Predsednik UHCIBS je Prof Dr Dino Tarabar (VMA)

Potpredsenik i generalni sekretar UHIBCS: Doc Dr Aleksandra Sokić Milutinović (KCS)

Predsednik UO: Doc Dr Marijana Nedeljković Protić (KBC"Zvezdara")

Članovi UO

  • Dr Ivana Jovičić - KCS
  • Dr Zoran Milenković - VMA
  • Dr Goran Nikolić - KBC Bežanijska kosa
  • Dr Dunja Jakšić - KBC Zemun
  • Dr Olgica Latinović - KC Vojvodine
  • Dr Bratislav Petrović - KC Niš
  • Dr Biljana Veljković - KC Kragujevac

Nadzorni odbor


Prof dr Srđan Đuranović - KCS

Dr Predrag Dugalić - KBC Zemun

Preuzmite statut udruženja