Dobrodošli na sajt UHCIBS


U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), dana 23.11.2011., u Hotelu Holiday Inn, je održana Osnivačka skupština Udruženja za crevne inflamatorne bolesti Srbije (UHCIBS ili SIBDA - Serbian IBD Association). UHCIBS je nevladino i neprofitno udruženje lekara i stručnjaka iz svih oblasti relevantnih za inflamatorne bolesti creva (hirurzi, psiholozi, psihijatri...), osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti hrorničnih crevnih inflamatornih bolesti, tj. Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa. Na osnivačkoj skupštini je usvojen Statut UHCIBS koji objedinjava ciljeve Udruženja i načine njihove realizacije. Struktura UHCIBS podrazumeva 3 Odbora:

1. Naučno-edukativni odbor
2. Odbor za Registar pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva
3. Odbor za saradnju sa UKUKS - Udruženje pacijenata obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa.

Predsednik UHCIBS je Prof Dr Aleksandra Sokić Milutinović (KCS)

Potpredsenik i generalni sekretar UHIBCS: Dr Zoran Milenković (VMA)

Predsednik UO: Dr Olgica Latinović Bošnjak (KC Vojvodine)

Članovi UO

  • Prof Dr Aleksandar Nagorni - KC Niš
  • Doc dr Dragana Mijač - KCS
  • Klin asist dr Marija Branković - KBC Bežanijska Kosa
  • Klin asist dr Srđan Marković - KBC Zvezdara
  • Dr Slavko Knežević - KC Kragujevac
  • Dr Mirjana Stojšić - Institut za zravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
  • Koordinator za saradnju sa drugim udruženjima - dr Tatiana Jocić KC Vojvodine

Nadzorni odbor


Prof dr Dino Tarabar VMA

Dr Ivana Jovičić - KCS

Preuzmite statut udruženja